een plein in de stad waar de liefde je loutert, / een liefde die geen blad voor de mond neemt, / een mond die zich aanbiedt, een kus op de Kouter.

Lut de Block (2002)

Terug naar index

Cyriel Buysse Genootschap

(1983- )

Het Cyriel Buysse Genootschap werd opgericht op 23 april 1983 te Deurle, ten huize van stichtend lid en voorzitter Maddy Buysse (1908-2000), schoondochter van de schrijver Cyriel Buysse (1859-1932). Het Genootschap is een v.z.w. die tot doel heeft “de nagedachtenis te bestendigen van de schrijver Cyriel Buysse en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt”. De oprichting van het genootschap kwam tegemoet aan de wens van baron Guy Buysse (overleden 14.08.1981), kleinzoon van de schrijver, dat de 50ste verjaring van het overlijden van de Cyriel Buysse zou worden herdacht. Hij hoopte verder dat er nieuwe initiatieven zouden worden ontplooid opdat het werk van de schrijver bij een groot publiek bekend zou blijven en tevens op academisch niveau zou worden bestudeerd.

In het herdenkingsjaar 1982 werd een grote tentoonstelling georganiseerd (Antwerpen en Gent) en een album Cyriel Buysse 1859/1932 uitgegeven. Tegelijk werd de publicatie van het Verzameld werk (ed. A. van Elslander en A.M. Musschoot, 7 dln., 1974-1982) voltooid.
Het CB Genootschap geeft vanaf 1985 een jaarboek uit (Mededelingen van het CBG; zie verder aldaar) en organiseert jaarlijks afwisselend een studiedag (december) en een ‘literaire’ wandeling in een streek die in Buysses werk wordt beschreven (september). Na afloop wordt telkens voorgelezen uit het werk van de auteur.

Contactadres: Cyriel Buysse Genootschap, p.a. Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse literatuur, Blandijnberg 2, 9000 Gent, e-mail: AnneMarie.Musschoot@UGent.be.

[Anne Marie Musschoot]

Over het C. Buysse Genootschap:

Interne links

[Tijdschriften] Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap
[Auteurs] Buysse, Cyriel