11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

WANDELINGEN

Klik op 'Lees meer' voor de volledige wandeling in RouteYou-formaat. Alle opties — vooral als u de virtuele route ook fysiek wilt afleggen — zijn daarin beschikbaar onder de groene “Download/Print”-knop boven de routebeschrijving.

© De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing van alle teksten, foto’s, tekeningen of andere auteursrechterlijk beschermde werken op deze Wandelingen-pagina's is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de auteursrechthebbende.
Zonder afbreuk te doen aan de hierboven genoemde rechten is in de praktijk de toelating tot overname te vragen aan Literair Gent (gent.literair@gmail.com) die daarvoor zonodig de auteur van de bijdrage op de site van Literair Gent contacteert. Overname uit Literair Gent is bovendien enkel toegestaan met vermelding van de naam van de auteur en de bron ("uit: www.literairgent.be ")


Didactische Gevelliteratuur

Naast tradionele huisbenamingen, ambachtsnamen en gedichten dragen de Gentse huisgevels soms merkwaardige deviezen. Vooral in de stadskern tussen Vrijdagmarkt en Ottogracht zijn nog prachtige voorbeelden van didactische gevelliteratuur bewaard gebleven. Ook in andere wijken zijn gelijkaardige opschriften te vinden: Kunstlaan, Lousbergkaai, Sint-Lievenslaan, ... maar die werden hier omwille van de afstand tot de Gentse Kuip niet opgenomen. Zie ook de wandeling Vlaamse Kaai.

Karel Van De Woestijne Wandeling

Ontdek met Karel van de Woestijne (1878-1929) als gids de belangrijkste bezienswaardigheden van het Gentse centrum. Eerst geeft een virtuele wandeling een chronologisch overzicht van het leven van de dichter. Na het overzicht volgt een wandelbaar parcours.

Louis Paul Boon Wandeling

Louis Paul Boon (ont)spoort (n)ergens in Gent:
Historische lees- en vertelwandeling langs de Gentse hotspots die in het oeuvre van Louis Paul Boon (Aalst, 1912-1979) een belangrijke rol spelen. Gegidst door Literair Gent.

Maurice Maeterlinck Wandeling

Ontdek de Gentse sporen van nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck.

Poëzieroute

De Gentse Poëzieroute loopt tussen het Poëziecentrum op de Vrijdagmarkt en het S.M.A.K. in het Citadelpark en telt 20 locaties. Er is een aparte Jongerenpoëzieroute. De route werd officieel ingewandeld op 17 oktober 2000. De route wordt beheerd door de Stad Gent. Het Poëziecentrum biedt geleide wandelingen aan.

Vlaamse Kaai

Vroeger: 'Scheldelaan'.

Op zichzelf heeft de – zeker huidige – Vlaamse Kaai weinig met literatuur te maken, behalve dan de aanwezigheid van een opmerkelijke rij burgerhuizen, villa’s waaraan het jachtige ringverkeer vandaag voorbijraast. De wandeling geeft een overzicht van de nog bestaande villa’s die aan Gentse en andere literatoren werden gewijd.