Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap

(1985 - )

Jaarlijkse boekuitgave van ca. 200 blz., gepubliceerd door het Cyriel Buysse Genootschap, waarin verslag wordt gedaan van de Buysse-studie. De Mededelingen van het CBG werden vanaf de eerste (1985) tot de negentiende (2003) aflevering samengesteld en geredigeerd door A.M. Musschoot. Er worden nieuwe artikelen opgenomen die de kennis van Buysses werk, persoon en omgeving in brede zin, zowel op een zuiver academisch als op een meer populariserend niveau bevorderen. Naast studies worden ook brieven, onafgewerkte fragmenten en andere documenten die verband houden met leven en werk van de schrijver (én van zijn tante Virginie Loveling) opgenomen. Elke aflevering wordt afgesloten met een vaste rubriek ‘Kroniek’, waarin een overzicht wordt gegeven van alle activiteiten (theatervoorstellingen, televisie- en filmbewerkingen, publicaties, herdrukken, lezingen e.d.) die het afgelopen jaar werden georganiseerd rondom het leven, het werk en de persoon van Buysse.

[Anne Marie Musschoot]

Over Mededelingen:

  • De Mededelingen worden gratis verspreid onder de leden van het Cyriel Buysse Genootschap; ze kunnen ook afzonderlijk worden gekocht. Contact-adres: A.M. Musschoot, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, 9000 Gent; e-mail: AnneMarie.Musschoot@UGent.be

Interne links

[Auteurs] Buysse, Cyriel
[Verenigingen] Cyriel Buysse Genootschap