24 Juli [1916]. Voor een journalist wil dus naar Gent gaan zeggen, iets als oorlogscorrespondent worden, met al de gevaren, maar ook al het heroïsche, dat daar aan verbonden is.

Karel van de Woestijne (1916)

Terug naar index

Aimé Bogaerts: Volledige werken (1925), p. 302-307
Vooruit's roem

Muziek van J. Vander Meulen.

SAMENZANG

Komt, Werkers, komt, verheft uw zangen
Uit volle borst, met ruimen zwier.
Dat vrees en smart u niet bevangen:
Thans viert men feest en juicht men hier.
Wij zijn weerom een stap geklommen,
Wij stijgen weer een schrede omhoog!
Laat nijd en haat nu ook weer grommen,
Wij blikken vrij naar ’s hemelsboog!

Vrouwen en Kinderen
Hoezee! Hoezee!

Mannen
’t Is feest weerom
Voor ’t slavendom.

Vrouwen en Kinderen
Hoezee! Hoezee!

Mannen
Daar klinkt alom
Bazuingeschal en roffeltrom!

(…)

ALGEMEEN KOOR

“Vooruit” verscheen met heure kinderen,
“Vooruit” verrees uit ’t slijk der straat,
“Vooruit” die nooit een strijd kon hinderen;
Die dag aan dag veel hooger staat!

GEMENGD KOOR

Wij zijn “Vooruit” heur lievelingen
Wij groeiden op en werden groot; –
Wij tellen duizend volgelingen,
En hielpen ’t volk uit zwaren nood!

(…)

FEESTMARSCH
(voor vol orkest)

Rukt op, rukt op, o werkersscharen,
Als van de wijde zee, de baren,
En brengt vol geestdrift uwen groet
Aan ’t fier gebouw, dat liefde groeien doet!

(…)

ALGEMEEN KOOR
(Breed en plechtig)
Aan “Arbeid” zij ons jubeltoon gewijd
Klinkt machtig hoog!
Klinkt wijd en zijd!
O stemmen der vereende zwoegers!
Aan “Arbeid”, schepper
van verheven kunst,
Van welstand, rijkdom,
’s menschen gunst!
Aan “Arbeid” – schrager
van de heele aard!
Hem zij de rijkste kroon bewaard…

Arbeid van spieren, arbeid van geest,
“Vooruit” is uw eeuwig symbool,
Uw beste school;
Daarom elk arbeidsfeest
Te allen tijd
“Vooruit” gewijd!…
Arbeid! Arbeid!
Eere aan U!

Vind dit boek in de bibliotheek Gent

Interne links

[Auteurs] Bogaerts, Aimé