Gentse striptekenaar Marc Sleen overleden

Marc Sleen (pseudoniem van Marcel Neels, Gentbrugge, 1922 - Hoeilaart, 2016) is vooral bekend van zijn stripreeks De avonturen van Nero en Co, waarin ook enkele Gents getinte stripverhalen verschenen. Die werden gebundeld in De duivelse trilogie, met Geraard de Duivel en het gelijknamige Duivelsteen in Gent, in de hoofdrollen.

Het eerste stripverhaal over die befaamde Geraard verscheen in 1954, De hoed van Geraard de Duivel; het werd bij Sleens negentigste verjaardag in 2012 herdrukt in een samenwerking van de Stichting Marc Sleen met de vzw Gent Cultuurstad (later opgegaan in het STAM), met verhelderende bijdragen over de historische ridder Geraard van Gent, bijgenaamd de Duivel, door Stadsarchiefmedewerkers Marie Christine Laleman, Guy Dupont en Peter Steurbaut, en het aandeel van Gent in het werk van Marc Sleen, door Sleen-specialist Yves Kerremans.

In andere albums figureerden ook Gentse politici en personaliteiten. Lees verder in ons eerder bericht bij de Gentse huldiging van Marc Sleen in 2012:

http://literairgent.be/nieuws/marc-sleen-90-met-nieuwe-hoed/   

Sleen wordt na de uitvaartplechtigheid in Hoeilaart bijgezet op Campo Santo (Sint-Amandsberg) in zijn geboortestad Gent.


Meer info over Marc Sleen op deredactie.be

Collega-striptekenars over Marc Sleen: www.nieuwsblad.be

Stichting Marc Sleen: www.marc-sleen.be/nl/wie-is-marc-sleen/leven-en-werk

Meer links over Marc Sleen en zijn werk op wikipedia.org/wiki/Marc_Sleen

Meer over de politieke caricaturen van Marc Sleen op kadoc.kuleuven.be

Gentse Nero-wandeling: info bij www.gentsegidsen.be