terug naar index
De Gentenaar

Het prototype van de Gentenaar naar de figuur van Jacob van  Artevelde.

… machtig van leden, fier van houding, doch immer gereed tot lachen, schertsen en jokken, zolang geen buitengewone aandoening hem tot ernst riep of tot gramschap vervoerde: vreedzaam en zoet als een kind in het gewone leven; verwoed en onversaagd als een leeuw, zodra onrecht, hoon en verdrukking zijn trots gemoed kwam wonden.

Uit:

Hendrik Conscience: Jacob van Artevelde (1849), geciteerde ed. 1963, p. 22Vind dit boek in de bibliotheek Gent