Voor ons is elke stad, elk park, ja, elk punt ter wereld, een Gent. Voelen we ons misschien niet voortdurend belegerd? En is niet ieder van ons een stad, een kasteel, langs alle kanten belegerd?

Nikos Kachtitsis (1953)

Terug naar index

Zondagsblad

Letterkundig bijblad van Vooruit (1915-1928)

Wekelijkse bijlage van het Gentse socialistische dagblad Vooruit. Ze verscheen van 21 maart 1915 tot 29 april 1928 met een onderbreking van 3 november 1918 tot 16 februari 1919. Het was de zelfstandige voortzetting van een voordien in het dagblad wekelijks opgenomen rubriek. De bedoeling ervan was (aldus de inleiding bij het openingsnummer) “… onze werkers hooger te verheffen, de Kunst te doen liefhebben, en tot grootscher werken op te voeden” (…) en “de somberheid des levens (te) verzachten”.
Zeker in de eerste drie jaargangen werkten er tal van bekende en minder bekende auteurs aan mee, o.m. Cyriel Buysse, Virginie Loveling, Maurits Sabbe, Ray Vere (gezamenlijk pseudoniem van Raymond Herreman en Maurice Roelants), Richard Minne, Achilles Mussche, Gaston Burssens, Gustaaf D’Hondt, Lode Bakelmans, Karel Leroux, Raymond Herreman (onder ps. Ach. J. Volckman), Lodewijk de Vriese, Prosper Arents, Lambrecht Lambrechts, Lode Scheltjens, Richard de Cneudt, Paul Kenis e.a.
In de (overwegend) literaire sector publiceerde het blad proza, poëzie, toneelwerk en (soms uitvoerige) beschouwende bijdragen. Complete romans en toneelstukken werden in afleveringen gebracht, af en toe met begeleidende commentaar. Zo bijvoorbeeld de originele, niet gecensureerde versie van Consciences In ‘t Wonderjaer, Reinaert de Vos, Plus-que-parfait van Cyriel Buysse, Mijnheer Luchtervelde van Eugeen Zetternam en uitvoerige bijdragen over de Gentse volkszanger Karel Waeri, door Lodewijk de Vriese.
“Moest het toegelaten zijn den sluier van menigen deknaam op te lichten, er zou in het Zondagsblad merkbare evenwijdigheid worden gevoeld met de jong-literaire beweging van 1915 tot aan zijne verdwijning…” schreef Avanti (ps. van Oscar Roelandts). Zo treffen we geregeld bijdragen aan, ondertekend met Riri, Theresia, V., Joe Ghent, Vigo, Maïa, Ella, Percy en andere, meer normaal lijkende namen die wellicht pseudoniemen zijn.

[Frans Heymans]

Over Zondagsblad:

  • Avanti: Een terugblik : bijdrage tot de geschiedenis der Gentsche arbeidersbeweging. Dl 3: 1914-1931 (z.j.), p. 26-27
  • Marco Daane: De vrijheid nog veroveren : Richard Minne, 1891-1965 (2001), p. 89 + 453