Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

Vriendenkring Jean Ray

(1986- )

Internationale, in het Nederlands en het Frans werkende vereniging, in 1986 opgericht in Gent. De Franse benaming is Amicale Jean Ray.

De bedoeling van deze vereniging is: het opzoeken, opslaan, bestuderen en bekendmaken van het werk van de Gentse auteur Jean Ray, het (her)ontdekken en beter kennen van diens werk, het internationaal samenbrengen van vorsers, verzamelaars en lezers/bewonderaars.
Dit doel wil de vereniging bereiken door: (1) het organiseren van, of de medewerking aan activiteiten zoals tentoonstellingen, filmvoorstellingen, voordrachten, lezingen enz. in binnen- en buitenland, (2) het organiseren in Gent van maandelijkse vergaderingen (de eerste zaterdag van elke maand) in een restaurant op de Gentse Koornmarkt, en (3) het uitgeven van allerlei publicaties, bundelingen van oorspronkelijk werk van de auteur die worden ingeleid en besproken, veelal ook vertaald. Tevens verzorgt de vriendenkring een bibliografisch overzicht van het volledige werk van de auteur.

[André Verbrugghen]

Over de Vriendenkring J. Ray:

  • Amicale, Vriendenkring Jean Ray, John Flanders, zie internet http://users.telenet.be/jeanray/. Over de Vriendenkring, de publicaties, het contactadres (thans in Kuurne, West-Vlaanderen) enz.
  • Geert van Damme: Jean Ray, in: Literair Gent, Lexicon. Voornamelijk over de auteur en zijn verhouding tot Gent.