Voor ons is elke stad, elk park, ja, elk punt ter wereld, een Gent. Voelen we ons misschien niet voortdurend belegerd? En is niet ieder van ons een stad, een kasteel, langs alle kanten belegerd?

Nikos Kachtitsis (1953)

Terug naar index

Studiecentrum Achilles Mussche

(1985- ?)

Dit Studiecentrum werd op 22 juni 1985 opgericht in de schoot van het hoofdbestuur van het August Vermeylenfonds, door vertegenwoordigers van verschillende Vlaamse culturele sectoren. De oprichtingsvergadering ging door in de lokalen van het socio-cultureel centrum Vooruit, in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat. Voortrekker was Rik Lanckrock, mede-oprichters waren o.m. Roland Laridon, Raymond Vervliet en Fred Braeckman. Lanckrock werd voorzitter; hij bleef dat tot eind 1986. Het secretariaat was gevestigd in de Lange Violettestraat.

Volgens de statuten stelde het Studiecentrum zich een meervoudig doel: de persoonlijkheid en het werk van Achilles Mussche in al zijn facetten te belichten, te actualiseren en te verspreiden en dat in de verschillende domeinen waarop hij actief was, met name in zijn hoedanigheid van letterkundige, pedagoog, taalkundige, journalist en politiek Vlaams socialistisch humanist. Bedoeling was, daarvoor een documentatiecentrum (archief en bibliotheek) uit te bouwen waarin allerlei bio- en bibliografisch materiaal zou worden verzameld (artikelen, foto’s, briefwisseling, boeken e.d.) maar ook vergaderingen, colloquia en lezingen te organiseren.

De belangrijkste activiteit van het centrum was ongetwijfeld het grondig voorbereid “Colloquium over het sociaal engagement in de kunst in deze tijd” dat doorging op 31 mei 1986 in het Burgcentrum, in de Burgstraat te Gent. In werkgroepen werden de sectoren letterkunde, toneel, plastische kunsten, film, muziek en algemene cultuur besproken. Na dit colloquium deemsterde de activiteit van het Studiecentrum geleidelijk aan weg.

[Frans Heymans]

Over het Studiecentrum A. Mussche:

  • Colloquium over het sociaal engagement in de kunst in onze tijd, 31 mei ’86 (1986). Brochure met het programma en het verslag van het colloquium
  • Studiecentrum Achilles Mussche. Het archief van het Studiecentrum, met uitgebreide documentatie, knipsels en brieven e.d., gedeponeerd door Rik Lankrock, in het Letterenhuis/AMVC te Antwerpen.