Men hore [Anseele] in zijn eigen taal, zijn Gents dialect, de zo soepele, kernachtige spraak, ruig en ruw, zo geestig ondeugend en slecht gemanierd, een beetje canaljeus zelfs

Paul Kenis (1930)

Terug naar index

QUINTEYN, FRANS

(Aalst, 13.02.1925 - )

Auteur van twee autobiografische romans.
Beroepshalve was hij bankdirecteur in het voormalige Belgisch Congo en later in België.
In de jaren 1950 studeerde hij Economische Wetenschappen aan de Gentse universiteit. In 1963, na zijn koloniale tijd, vestigde hij zich in Gent, meer bepaald aan de Koning Albertlaan. Later (vanaf 1971) woonde hij in de Paul Fredericqstraat, vervolgens aan de Kouter (vanaf 1974) en in de Hooiland te Mariakerke (vanaf 1983). In de jaren 1960 was hij directeur van een bank aan de Korenmarkt (“In de Wapens van Zeeland”) en later van een andere bank in de Zonnestraat.
In 1974 publiceerde hij Als er geen hoop meer is : Stanleystad '64, een roman met unieke getuigenissen over de terreur, uitgeoefend in Stanleystad (thans Kisangani) door de rebellerende Simba's in hun strijd tegen het Congolese regeringsleger. Het boek werd in het Frans vertaald onder de titel Stanleyville sous la terreur Simba.
In zijn tweede roman, Ontworteld (1987), schetst Quinteyn zijn Vlaamse jeugd en de onvoorziene problemen van ontworteling tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn studentenjaren in Gent en zijn verblijf in Belgisch Congo, waar hij werk vond in Elisabethville.

[Nicole Verschoore]