Terug van Gent, dood moe, schor en op. (...) Ik ben al die dagen in een roes geweest (...) Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat.

Multatuli (1867)

Terug naar index

Mededelingsbulletin / Vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen

(1954-1967)

Ledenblad van de V.O.L., met wisselende periodiciteit en met verschillende titels.
Van augustus 1954 tot eind 1956 verscheen het maandelijks of tweemaandelijks. Daarna nam de periodiciteit geleidelijk aan af tot het, vanaf 1960, nog slechts jaarlijks verscheen.

De opeenvolgende titels waren: Mededelingsbulletin (tot mei-juni 1955), Informatiebulletin (van juli 1955 tot maart 1956), Leie en Schelde (de afleveringen voor april en mei 1956 verschenen gedrukt en geïllustreerd), Mededelingen (juni 1956), vervolgens afwisselend Mededelingsblad en Mededelingsbulletin (van augustus 1956 tot oktober 1957), Mededelingsblad Leie en Schelde (oktober 1957), opnieuw Mededelingen (van begin 1958 tot eind 1964) en Bulletin (van 1965 tot en met 1967).

Tot eind 1958 (en met uitzondering van de twee vermelde afleveringen in 1956) was het een gestencild blad op kwartoformaat. Daarna verscheen het (tot eind 1967) op kleiner formaat, nog steeds gestencild maar met een omslag waarop het V.O.L.-vignet prijkte dat werd getekend door Victor Stuyvaert.

Dit ledenblad was geen algemeen literair tijdschrift. Wel bracht het (vooral tot 1958) een uitgebreid overzicht van komende bestuursaangelegenheden, vergaderingen en activiteiten van de V.O.L. en van haar “satelliet”-organisaties (bv. de Artistenclub en het Internationaal Literair en Toneelagentschap, ILITA) maar ook van verwante organisaties in Oost-Vlaanderen en vooral in Gent. Vanaf mei 1959 werden er geregeld V.O.L.-ledenlijsten opgenomen. Naarmate de periodiciteit afnam, bevatte het tijdschrift meer verslagen van voorbije activiteiten.

Wie informatie zoekt over de opvallend intense literaire bedrijvigheid in de provincie Oost-Vlaanderen en vooral in Gent, in de jaren 1950 en 1960, vindt in dit (tot en met 1958 weliswaar wat chaotisch gepresenteerd) ledenblad van de V.O.L. alvast een goede uitgangsbasis.

[Frans Heymans]