… vrees voor 't zelfbehoud? O neen, neen, van wat belang is thans desnoods een menschenleven min of meer. Doch... al die arme jongens prijs gegeven aan verminking en aan dood!

Virginie Loveling (1914)

Terug naar index

Letterkundige almanak uit het land van Leie en Schelde

(1955-1956)

Literaire jaarboeken, uitgegeven door de Vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen (V.O.L., met zetel te Gent).

Het eerste jaarboek (1955, onder redactie van Hugo Tomme; aanvankelijk bedoeld als almanak voor 1954) bevat korte biografieën over 66 V.O.L.-leden, een bloemlezing uit recent gepubliceerd werk van 57 van deze auteurs, de statuten van de vereniging, de ledenlijst en een overzicht van de V.O.L.-activiteiten in 1954.

De jaargang 1956 (met ondertitel Spiegel van het literaire leven in Oostvlaanderen) werd samengesteld door Rik Lanckrock en Hugo Tomme. Deze almanak bevat een drietal essays van Oost-Vlaamse auteurs (waaronder Het Gentse stadsbestuur en het literaire leven, door Armand Hacquart, Gents schepen van Openbaar Onderwijs) evenals letterkundige profielen over jubilerende en bekroonde Oost-Vlaamse auteurs. Voorts zijn er bijdragen over verschillende aspecten van de Oost-Vlaamse literatuur evenals een overzicht van de V.O.L.-activiteit in 1955.

In beide jaarboeken zijn de Gentse auteurs en het literaire leven in de stad ruim vertegenwoordigd. Beide zijn geïllustreerd met foto’s van auteurs en van V.O.L.-activiteiten. Het titelblad van beide edities is verlucht met een vignet van Victor Stuyvaert.

De V.O.L. had de bedoeling, ook na 1956 door te gaan met de jaarlijkse almanak. Deze voor 1957 zou worden samengesteld door Rik Lanckrock. Het ontbrak de vereniging echter aan financiële middelen om dit voornemen te realiseren, de oprichting van een speciaal Steunfonds daarvoor ten spijt.

[Frans Heymans]