(ik) verliet het Hôtel des Pays-Bas en de stad Gent (...), met herinneringen, die ik van geen enkele andere plaats in Europa meedraag.

John Quincy Adams, toekomstig Amerikaans president (1833)

Terug naar index

Les cahiers de la Biloque

(1960-1982)

Tweemaandelijks tijdschrift, verschenen vanaf 1960 tot en met aflevering 1 van de 32ste jaargang (1982), gesticht door dr. Urbain Thiry, hoofdgeneesheer in het Gentse Bijloke-ziekenhuis en uitgegeven onder diens directeurschap. Dit tijdschrift was bedoeld als algemeen-culturele periodiek voor dokters, met een beperkt aantal bijdragen over medische problemen, anekdotiek in de ziekenhuissfeer en – in elke aflevering – een aantal literaire bijdragen: korte verhalen, essays en gedichten.
Alhoewel aangekondigd als tweetalig (Frans - Nederlands), was het hoofdzakelijk Franstalig, met bijdragen van o.m. Edmond Boonen, Côme Damien (ps.v. Urbain Thiry), E. Hermeleers, Jean Ray, Michel de Ghelderode en anderen. De Nederlandstalige inbreng kwam vooral van Johan Daisne en (in de vroege jaargangen) Frank Meyland terwijl o.m. Roger D’Exteyl, Daan Boens, B. Decraene, Emiel Kersten en enkele anderen gelegenheidsbijdragen leverden. Vanaf de jaren ’60 werden origineel Nederlandse verhalen soms in Franse vertaling gepubliceerd. Af en toe werd ook een “Chronique gantoise” opgenomen.
Opvallend is de voortdurende aandacht voor Jean Ray, met teksten van en over hem. In 1964 werd een speciaal nummer (6) aan hem gewijd.
In 1996 werden bij de Brusselse uitgeverij Claude Lefranq-poche een twintigtal van Ray’s verhalen uit Les cahiers de la Biloque gepubliceerd onder de titel Les histoires étranges de la Biloque.

[Frans Heymans]