En is het niet aan het oude ras van trotse burgers, aan de verbeten, bijna religieuze arbeidslust (...), dat de stad die morele, intellectuele en fysieke kracht dankt.

Giuseppe Ungaretti (1933)

Terug naar index

Les Amitiés françaises

(1919- )

Gentse letterkundige kring, opgericht kort na de Eerste Wereldoorlog. Het doel van de stichters was, het in stand houden van de vriendschappelijke en intellectuele banden die in de loopgraven tussen Fransen en Belgen waren ontstaan. Franse sprekers zouden geregeld te Gent voordrachten houden over politiek, literatuur, kunst, geschiedenis en filosofie. De vereniging werd financieel niet door Frankrijk gesteund, het initiatief was Belgisch. De voordrachten werden onderbroken tijdens de Tweede Wereldoorlog; ze werden in 1945 hervat.

Bij de stichting werd samengekomen in de Minardschouwburg, daarna in de Ecole des hautes études aan de Koornlei en sedert enkele jaren vinden de bijeenkomsten plaats in het gebouw van de letterkundige kring Cercle royal artistique et littéraire (zie aldaar) aan de Recollettenlei.

Bij haar ontstaan werd de vereniging voorgezeten door Joseph Bidez van de Gentse universiteit, vervolgens door Marcel de Groo, Henri de Hemptinne, Maxime van Nieuwenhuyse, Jean Eeckhout, Desprechins de Gaesebeke en Philippe Hermanns. De jongste jaren neemt het ledenaantal steeds toe en trekken de voordrachten volle zalen. De vereniging kon een beroep doen op vooraanstaande Franse voordrachtgevers zoals Jean d’Ormesson, Erik Orsenna, Raymond Barre en Pierre Mauroy. De meeste voordrachtgevers komen geregeld terug.

[Nicole Verschoore]

Over Les Amitiés françaises: