Ik heb ook Gent gezien, dat van zichzelf hovaardig beweert dat het door Julius is gesticht. (…) Binnen de stadsmuren bevinden zich zesentwintig bewoonde eilandjes.

Lodovico Guicciardini (1612)

Terug naar index

Honest Arts Movement

(1974- )

Honest Arts Movement (HAM) werd opgericht in 1974 door o.m. de auteurs Louis Paul Boon, Hugo Raes, Roger Serras en Willie Verhegghe en de plastische kunstenaars Martin Bayens, Jo Boon en Herman Schepens. L.P. Boon en R. Serras waren in beide disciplines actief.
De initiatiefnemers kozen als motto “In al onze manifestaties willen wij de binding met de mens beklemtonen”, geïnspireerd door het Boon-citaat “Een mens die op een mens trekt”.

Het pluridisciplinaire karakter van de vereniging, de aandacht voor verschillende kunstuitingen, was een oprichtingsoptie die tot vandaag wordt doorgetrokken. Niet zelden werkten kunstenaars uit diverse expressievormen met elkaar samen. Later werd daar nog een multiculturele dimensie aan toegevoegd. Zo werd in 1996 een publicatie uitgegeven met dichters van 14 nationaliteiten en met als algemeen thema ‘Mensenrechten’.

Tot de stichters of de literatoren die later deel uitmaakten (of nog maken) van HAM behoren o.m. Louis Paul Boon, Lut de Block, Paul de Wispelaere, Freek Neirynck, Roger Serras, Roel Richelieu van Londersele, Willem M. Roggeman, Willie Verhegghe, Eriek Verpale en Simon Vinkenoog.

Sommige publicaties waren het resultaat van samenwerkingsverbanden met o.m. Patrick Bernauw, Pjeroo Roobjee, Elie Saegeman, Arne Sierens, Marcel van Maele en Daniël van Ryssel. Hun bijdragen verschenen in het tijdschrift Honest Arts Movement (1974-1988), in de HAM-publicaties van 1978 tot 2004 of op banners (spandoeken) vanaf 2000.

Sedert 1974 reikt HAM in principe jaarlijks een literaire prijs uit (de “HAM-prijs” in het stichtingsjaar en nadien de “Louis Paul Boonprijs” genoemd) aan een verdienstelijk kunstenaar die in zijn/haar werk “de binding met de mens centraal stelt”. De kunstvormen waarbinnen de laureaten werken waren in het verleden : cartoons, film, fotografie, muziek, plastische kunsten, (volks-, figuren-)theater… en literatuur. In de laatste twee categorieën ging de prijs naar Paul de Wispelaere en Willem M. Roggeman (1974), Paul Koeck (1975), Freek Neirynck (1976), Romain Deconinck (1977), Stefaan van den Bremt (1980), het Poëziecentrum Gent (1985), Roel Richelieu van Londersele (1992), Pjeroo Roobjee (1995), Marcel van Maele (1997) en Arne Sierens (1998).

Verschillende malen organiseerde HAM ook literaire avonden, vaak in het kader van de opening van een tentoonstelling. In 1999 werkte HAM samen met het Gentse Poëziecentrum en de Hotsy Totsy een permanente poëzieroute uit op vijftien locaties in de Arteveldestad (zie daarvoor “Poëzieroute” in het domein “Wandelingen”)
Naar aanleiding van de Gentse Feesten 2004 hield HAM in de wandelgangen van het Gentse Stadhuis een achtdaagse Poets Corner met Geertrui Daem, Patricia Lasoen, Willem M. Roggeman, Julien Vangansbeke, Marcel van Maele, Willie Verhegghe, Pol Vermeersch, Bart Vonck.

In de tweede helft van de 20ste eeuw en ook in de 21ste leverde Honest Arts Movement (in zijn werking als artistieke ontmoetingsplaats maar ook in zijn publicaties) doelbewust een bijdrage tot het verspreiden van de sociaal-geëngageerde (Gentse) literatuur, al dan niet in relatie tot andere kunstdisciplines.

[Freek Neirynck]

Over HAM:

  • Vijftien jaar HAM (1988)