... tweede dag der Gentsche Kermis, en Volksbal op den Kouter (...) soort van jaarlijksch onderdompelen in de bruisende kuip der diepere geaardheid waar wij aan ontsproten zijn.

Karel van de Woestijne (1913)

Terug naar index

Het Morgenrood

(1918- 1943?)

Tijdschrift (aanvankelijk jaarboek), uitgegeven door (en onder redactie van) Oskar Verburgt en zijn zoon Heliodoor.
De eerste in druk verschenen jaargang vermeldt 1918 en Glasgow als plaats van uitgave. Later werd het tijdschrift uitgegeven in Ledeberg (Noordstraat, nr. 1 en op het einde Albrecht Rodenbachstraat nr. 1).
Aanvankelijk was de bedoeling van de tijdens de Eerste Wereldoorlog in Glasgow verblijvende uitgevers, lectuur te verschaffen aan de vele Vlamingen die eveneens “de deutsche barbaarsche gruweldaden waren ontvlucht” door uit te wijken naar Schotland.

Het Morgenrood was niet uitsluitend aan literatuur gewijd. De (wel eens wisselende) ondertitel maakt dit duidelijk: onpartijdig tijdschrift, gewijd aan volksopvoeding, kunst en letteren, wetenschappen, reizen, geschiedenis enz. Toch bevatte het in de loop der jaren tal van essays, verhalen en gedichten evenals biografische nota’s en foto’s van bekende en minder bekende Vlaamse auteurs. Duidelijk is ook dat de uitgevers een militant-Vlaamse boodschap wilden uitdragen.

[Frans Heymans]

Over Het Morgenrood:** **

  • Het Morgenrood, een woordje vooraf, in: Het Morgenrood, jrg. 3 (1922/1923), p. 2