11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

Terug naar index

CORTVRIENDT, ALFONS

(Gent, 1850 - Mechelen, 1913)

Toneelschrijver en acteur.
Geboren in de Gentse Brandstraat, verhuisde hij in 1876 definitief naar Mechelen. Als acteur trad hij op bij het gezelschap De Fonteinisten, in Gent en elders in Vlaanderen.
Van hem werden o.m. volgende toneelstukken gepubliceerd. De gevolgen van een opgedrongen huwelijk: drama in drie bedrijven (1892), De Zoon van den galeiboef (1897), Raymond Muldermans: toneelspel in één bedrijf (1898), De Monnik: drama in vier bedrijven (1900) en Wilhelmina: drama in vier bedrijven (1900).

[Daniël van Ryssel]

Over Alfons Cortvriendt:

  • Eugène de Seyn, in: Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique. Dl. I: A-G (1935)
  • Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman: Het Vlaamsch tooneel, inzonderheid in de XIXe eeuw (1927), p. 425.