… vrees voor 't zelfbehoud? O neen, neen, van wat belang is thans desnoods een menschenleven min of meer. Doch... al die arme jongens prijs gegeven aan verminking en aan dood!

Virginie Loveling (1914)

Terug naar index

CNUDDE, RENÉ

(Gent, 12.02.1907 - Gent, 22.12.1973)

Journalist en auteur van één roman.
Er zijn weinig biografische gegevens over de auteur bekend, wél dat hij bij zijn geboorte in de Gentse Sint-Amandstraat woonde en later achtereenvolgens in de Vlinderstraat te Gentbrugge, opnieuw te Gent in de Sluisstraat (Sluizekensstraat) en de Chartreuzenlaan (Karthuizerlaan).
Blijkbaar heeft hij ook gestudeerd, vermits zijn enige roman, In de Schaduw (1939), zich afspeelt in intellectuele middens die hij zeker moet hebben gekend.
Hij werd journalist van het dagblad Vooruit.

In de schaduw is deels in Gent en deels in Brussel gesitueerd. Het gaat over jonge intellectuelen in de jaren 1920-1930, een tijd van economische achteruitgang en van illusies na W.O. I. Er zitten heel wat intellectuele bagage en studentikoze bevliegingen in deze roman. Als Paul, de hoofdpersoon, zich “wrevelmoedig” (wrevelig), eenzaam of ontredderd voelt, zoekt hij afleiding bij het schilderij De Kruisdraging van Hiëronymus Bosch, in het Gentse Museum voor Schone Kunsten.
De eerder zwaarwichtige roman eindigt (in 1939) op een positievere noot, “de hoop die ons nooit verlaten mag (...) dat de nieuwe wereld gloorde, waar voor de eerste maal de vredesgedachte het won (...), de hoop leidt ons doorheen de diepe duisternis [de “schaduw” uit de titel], waarin wij, de menschenkinderen, dwalen”. Al enkele maanden na het verschijnen van deze roman zou blijken, hoe broos en hoe ijdel die hoop wel was.

[Daniël van Ryssel & redactie Literair Gent]

Over R. Cnudde:

  • P[aul] d[e] V[ree]: René Cnudde : In de schaduw, in: Dietsche warande en Belfort, jrg. 39 (1939), p.885
  • Daniël van Ryssel: René Cnudde, in: Daniël van Ryssel: Nog 55 vergeten Gentse schrijvers (2008). Bijdrage, bedoeld voor internet www.gentblogt.be; daar te zoeken onder “Vergeten schrijvers”