Mardi 13 octobre 1914. (…) tous les Gantois sont convaincus que cette occupation de leur ville par la soldatesque teutonne est une chose purement passagère…

Marc Baertsoen (1929)

Terug naar index

Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie

(2000 - )

Op 1 augustus 2000 ging het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van start als centrum voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het literaire en muzikale erfgoed van Vlaanderen. Op 1 oktober 2000 werden de eerste projecten aangevat. Met de oprichting van Resonant, het Centrum voor het Vlaams Muzikaal Erfgoed (VME) verdween de zorg voor het muzikale erfgoed in 2003 uit de opdracht van het CTB. Dat was een eerste belangrijke evolutie.

De tweede en wellicht belangrijkste evolutie vond in 2004 plaats, toen het CTB als onderzoekscentrum volledig werd geïntegreerd in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, gevestigd te Gent, Koningstraat 18). Als gevolg van deze structurele inbedding werd de wetenschappelijke opdracht aangepast: behalve literaire teksteditie ging er ook talige bronnenstudie deel van uitmaken, een taak die het CTB vooral vervult door taalcorpora (verzamelingen van teksten) op te bouwen en te (laten) analyseren. Later kwam er ook aandacht voor dialectcorpora.

Anno 2005 verricht het CTB als onderzoekscentrum van de KANTL fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de teksteditie, de ontsluiting van het literaire en intellectuele erfgoed in Vlaanderen en de literaire, talige en intellectuele bronnenstudie. Tot dit werkveld behoren de disciplines van de editiewetenschap, de teksteditie, de dialectologie en het onderzoek van historische corpora. Speciale aandacht gaat naar het gebruik van geavanceerde informatica in het onderzoek.

De wetenschappelijke medewerkers van het CTB presenteren de resultaten van hun onderzoek door de publicatie van boeken, artikelen en recensies. Ze houden geregeld lezingen en workshops en organiseren zelf studiedagen, colloquia en congressen. Een volledig overzicht daarvan is te vinden op de website van het CTB.

Publicaties van medewerkers, met verklaringen en wetenschappelijk gefundeerde toelichting, waren tot 2005 o.m.: Hendrik Conscience: De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen (2002), Herman de Coninck: Een aangename postumiteit. Brieven 1965-1997 (2004); Jos de Haes: Gedichten (2004); Stijn Streuvels: Levensbloesem (2004); Hugo Claus: Kleine reeks. Gedichten (2005) en Hugues C. Pernath: Gedichten (2005).

[Bert van Raemdonck]

Over het CTB: