Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

C.A.

(Gent?, 16de eeuw)

Initialen van een onbekend gebleven auteur, die in 1580 het gedicht Gent, ghy waert een stad vol vreeden schreef of publiceerde. Jacob-Frans-Jan Heremans nam het vers op in zijn Nederlandsche dichterhalle (1858). Zie aldaar.