That afternoon I thought [Ghent] looked magical, it was quite different. You know how it is when you see things suddenly in a different light, in a new light (...)

Sebastian Faulks (1992)

Terug naar index

BRAEM, GUSTAAF LEOPOLD

(Gent, 1839 - Gent, 1872)

Winkelbediende in de broodbakkerij van zijn vader, toneelschrijver, vertaler.
Hij werd geboren in de Korte Dagsteeg. Behave enkele vertalingen van Franse toneelstukken, schreef Gustaaf Braem het originele blijspel De broek van mijnheer (1860) dat weinig of niets bijdroeg tot het artistieke niveau van de toneelliteratuur uit die tijd.

[Daniël van Ryssel]

Over Gustaaf Leopold Braem:

  • J[ohannes] G. Frederiks en F[rans] J. van den Branden: Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde (1892). Deze bron vermeldt als auteursnaam Gustaaf Braens
  • Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman: Het Vlaamsch tooneel, inzonderheid in de XIXe eeuw (1927)