… vrees voor 't zelfbehoud? O neen, neen, van wat belang is thans desnoods een menschenleven min of meer. Doch... al die arme jongens prijs gegeven aan verminking en aan dood!

Virginie Loveling (1914)

Terug naar index

ANNOQUÉ, JEAN BAPTIST

(Gent, 14.12.1796 – Oordegem, 09.12.1862)

Annoqué gaf gedurende twee jaar les als professor aan de Universiteit van Leuven. Zijn carriere nam een andere wending toen hij als pastoor actief werd in o.a Kortrijk, Ninove, Vinderhoute (nabij Gent) en Oordegem (Oost-Vlaanderen). In 1843 werd hij benoemd tot inspecteur in Wetteren.
Hij bracht tijdens zijn leven verschillende boeken uit, vooral gericht op jongeren, waarin telkens de katholieke godsdienstbeleving centraal stond: Geschenk aen de jeugd op den dag harer eerste communie (z.d.); Christelyke gedachten voor elken dag van de maend (1829), Kort begrip der heilige geschiedenis, gevolgd door een kort verhael en het leven van Jezus Christus (1834), Den Leydsman der jonge lieden (1839), Devotie ter eere der zeven deugden en de zeven smarten van den H. Joseph (1856).

[Sofie Degrieck]

Over Jean Baptist Annoqué:

  • F. De Pachtere: Almanach voor het bisdom van Brugge: eerste jaer 1835, p. 79
  • Philippe Gimblet: Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen, jrg. 68 (1838), p.181, zie ook internet: www.archive.org
  • F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891), p. 20, zie ook op internet: www.dbnl.nl
  • Frans De Potter & Jan Broeckaert: Geschiedenis der gemeente Oordegem (1899), p. 36