11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

GENTSCHE FEESTEN

Terug naar index

Gentsche Feesten

Revuetekst, 1905 opgevoerd in Het Nieuwe Circus

Air: Ça vous fait quelque chose

I

Het feestprogram krijgt ieder jaar
Een ander “zeintse” en nieuwe kleuren
Den tekst es altijd kant en klaar
Gereed gezet van ’t jaar daarveure
Alles geschied mee groote plecht
De straten doen ze proper vagen
Tot zelfs het Belfort es bevlegd
Wel veur te minste 14 dagen
De wakers zijn in grand’ tenue
En da wil nog al iets beduiden
Den beiaard die speelt superflu
En al de groote klokken luiden

II

g’Hebt vrijen ingang overal
Ge meugt veur niet in de komede
Ook in de Casino es’t bal
Maar dàt en es maar veur de leden
De maatschappijen elk op toer
Keund’hoore spelen ofwel zingen
Op ’t speelplein hedde ne “concours”
Veur ’t zeerste loop’ en ’t verste springen
In ’t Park, daar est de moeite weerd
Daar keund’ als visscher prijs gaan winnen
Binst hoorde een luisterrijk “concert”
Deur de Fanfare van de “pinnen”

III

Aan d’Heuvelpoorte, daar est puik
G’hebt mastklemming en schamoteeren
En volgens jarelijksch gebruik
En mag den “lobal” nie mankeeren
De Vrijdagmort, daar es muziek
Ge vindt daar kinders mee g’heel hoopen
Maar op de Koornmort est “plus chic”
Daar kunnen z’hulder vierwerk koopen
Den Beestenmort die es veur Gent
De “clou” van ieder keremesse
De “Lochte Gent’neers”, ’t es gekend
Die slaan daar hulder slinke zessen

IV

Den Bloemenmort, daar ziede tal
Medaalden en diploma’s prijken
De duivenmelkers zied’ ov’ral
Naar hulder “piere” ligge kijken
De Peerdekoersen zijn publiek
Al est ook wel en beetse verre
Die cens hên, rijen mêe n’en “briek”
Die “krot zit” mêe een hondekerre
Da kost de stad 5 duzend fran
G’hebt gierigaards die daar op spreken
Maar ’t volk die profiteert er van
Om een’ de nekke te zien breken

V

G’ hebt volksvermaken mêe den hoop
‘Lijk: kuipkesteke, papetinge
“Concours” in de revolverclub
Ook puiëkoers en zakloopinge
G’hebt klippelbijten, zwart en wit
Daarmêe hêe iedereen de lolle
Ne prijskamp op de veugelpik
En ook “concoursen” veur het bollen
‘K vergeet den Volksbal nog bijkanst
Daar es’t “pratique”, da moet ik zeggen
Want zijde moe en lam gedanst
Ge kunt u daar een beetse leggen

VI

Er es vermaak veur groot en klein
Eenieder volgens zijn behagen
En dan d’er hertefritters zijn
Die daar nog over durven klagen
Van als ’t affiche wordt uitgeplakt
Slaan z’hulder handen al te gare
“z’Hên ons daarweere iets “gelapt”
T’es al’maal ’t zelfd’ van vroeger jaren”
Veur mij waar’t een verkeerd gedacht
Die numero’s te remplaceeren
Die hem daarmêe geen breuk en lacht
Es moeilijk om te contenteeren

[Vind dit boek in de bibliotheek Gent](http://zoeken.bibliotheek.gent.be/?q= antheunis+gent+jubile)

Interne links

[Auteurs] Antheunis, Jules