Terug van Gent, dood moe, schor en op. (...) Ik ben al die dagen in een roes geweest (...) Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat.

Multatuli (1867)

DE GENTENAARS OP REIS

Terug naar index

De Gentenaars op reis

REFRIJN.

O Gentenaars, o vrienden van ’t plezier,
Op reis! op reis! en los gilet en gespe.
Daar wachten goede tonnen bier…
En lieve meiskens en goe hespe,
Naar Baarle!

I.

Zij zeggen altijd dat in ’t drinken,
Ons Gent bekleedt den eersten rang.
Welaan! laat toch den moed niet zinken…
Wij zijn ook d’eersten in den zang,
Naar Baarle!

II.

En mogt een van ons aller leden,
Een meisje vinden lief en fijn.
Hij moet algauw in ’t huwelijk treden,
Wij zullen op zijn bruiloft zijn.
Naar Baarle!

III.

En als wij daar zijn welgezeten,
Lang leev’ de vriendschap en de vree,
Zoo wel van meisjes als van eten,
Wij deelen al malkander meê.
Naar Baarle!

Vind dit boek in de bibliotheek Gent

Interne links

[Auteurs] Destanberg, Napoleon