11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

Terug naar index

VAN RENTERGHEM, ADRIAAN F. G.

(Gent, 1770 - Gent, 1830)

Van Renterghem was lid van de Gentse rederijkerskamer De Fonteine. Van hem bleven twee uit het Frans vertaalde treurspelen bewaard. De Weduwe van Malabar of het Vermogen der Gewoonten (Brugge, 1789; latere ongedateerde Gentse herdruk) is een getrouwe vertaling van La Veuve du Malabar (1770) van Antoine Lemierre, een stuk waarin zowel het exotisch motief treft als de kritiek op politiek en religieus fanatisme. Het tweede treurspel, Gabrielle van Vergy, is “nagevolgd” naar het gelijknamige werk van Pierre-Laurent Buirette de Belloy.

[Jozef Smeyers]

Over Adriaan Van Renterghem:

  • Jozef Smeyers: De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, d. 6 (1975), p. 389