Zoo stoot het Steen der Graven langs de Lieve, / symbool van leed en nooit verstorven klacht, / vooraan op ’t plein (...) / Een huizenrei van donkre weelde en pracht.

Adolf Herckenrath (1947)

Terug naar index

DOORNAERT, AMAND

(Kortrijk, 27.01.1809 - Gent, 11.12.1849)

Vlaams dichter die in Gent in de Capucijnenham woonde. Hij werkte mee aan de tijdschriften Nederlandsch letterkundig jaarboekje (uitgegeven te Antwerpen) en Nederduitsche letteroefeningen (uitgegeven te Gent, 1833-1843) die gedichten en liederen van hem opnamen. In 1831 werden zijn Vaderlandsche liederen uitgegeven.

[Daniël van Ryssel]

Over A. Doornaert:

  • J[ohannes] G. Frederiks en F. J[osef] van den Branden: Amand J. Doornaert, in: Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1892). Zie ook internet:: http://www.dbnl.org