… vrees voor 't zelfbehoud? O neen, neen, van wat belang is thans desnoods een menschenleven min of meer. Doch... al die arme jongens prijs gegeven aan verminking en aan dood!

Virginie Loveling (1914)

Terug naar index

Cyanuur (1955-1956)

Tijdschrift voor letteren en kunst (1955-1956)

Geïllustreerd tijdschrift waarvan de eerste jaargang uit negen afleveringen en de tweede nog uit één aflevering bestond. Het werd geleid door Jo Verbrugghen en John Bultinck. De eerste jaargang verscheen bij de drukkerij N.I.C.I. uit Ledeberg; het enige nummer van de tweede jaargang verscheen in Brugge.
Cyanuur stelde zich tot doel “wat onversmaadbaar is, uit het konventionele, en wat bijgewonnen is, uit het experiment, tot een aanvaardbaar, nieuw en verrassend resultaat [te] verenigen”. Literair legde het zich toe op poëzie en proza terwijl het ook kritische bijdragen bracht. De poëzie was van o.m. Amaat Burssens, Johan Daisne, Fernand Handtpoorter, Rudolf van de Perre, Roni Ranke, Jo Verbrugghen en Jan Vercammen, het proza van o.m. Ludwig Alene, John Bultinck, Walter Eysselinck, Roni Ranke, Frans Sierens en Jo Verbrugghen. Het dubbelnummer 5-6 van de eerste jaargang was voor een belangrijk deel gewijd aan de hedendaagse schilderkunst in België met “meestal onuitgegeven en speciaal voor dit nummer gemaakt werk” van o.m. Jan Burssens, Jozef Cantré, James Ensor, Etienne Hubleau, Octave Landuyt, Pol Mara, Roger Raveel, Rik Slabbinck en Edgar Tytgat.
Een tweede (tweetalige) reeks van het tijdschrift verscheen vanaf 1963.

[Frans Heymans]

Over Cyanuur (1955-1956):

  • Rob Roemans en Hilda van Assche: Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks I: Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958, afl. 10: De tijdschriften opgericht in 1954 en 1955 (1966), p. 51-64. Volledige index op Cyanuur (1955-1956)