De Tigris en de Euphrates vergaderen ineen, ghelijc te Ghend de Leye ende de Schelde

Joos van Ghistel (ca. 1485)

Terug naar index

BERGMANN, GEORGE K. L.

(Lier, 1805 - Lier, 1893)

Vader van Anton Bergmann. Van oktober 1823 tot maart 1828, tijdens de Hollandse Tijd, studeerde hij rechten aan de Gentse universiteit. In een hoofdstuk van zijn Gedenkschriften haalde hij Herinneringen aan mijn studentenleven aan de Hoogeschool van Gent op. De auteur schrijft daarin over zijn studietijd en zijn professoren maar ook over het culturele leven in de stad, het frivoler vertier van de studenten en hun verhouding met de Gentenaren. Gustaaf Segers publiceerde daaruit in 1895 onder de titel Uit vader Bergmann’s gedenkschriften, met een portret, eene studie van den schrijver en een levensbericht door Paul Fredericq (Gent, Boekh. J. Vuylsteke). In 1988 werden deze memoires uitgegeven door Houtekiet (Antwerpen). In de bloemlezing Jong, en Vlaams en vrij (1991) is het “Gentse” hoofdstuk te vinden op p. 21-54.

[Frans Heymans]

Over George K.L. Bergmann:

  • Paul Fredericq: De Vlaamsche studenten in de Zuid-Nederlandse letteren, in: De gids, jrg. 67 (1903), dl. 4, p. 323-329, waarin een bloemlezing uit de eerste 43 bundels van ’t Zal wel gaan wordt besproken
  • Julius Vuylsteke: Uit het studentenleven en andere gedichten (1868), met teksten die voor het merendeel eerst gepubliceerd werden in ‘t Zal wel gaan.

Interne links

[Fragmenten] Vlaams theater