Terug van Gent, dood moe, schor en op. (...) Ik ben al die dagen in een roes geweest (...) Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat.

Multatuli (1867)

Terug naar index

Luise von Ploennies: Reise-Erinnerungen aus Belgien (1845), p. 31-33

Zum Kasino, Theater und in der 'Salle des pas-perdus'

In 1844 verbleef de Duitse schrijfster Luise von Ploennies in Gent. Ze was in de wolken over de door Lodewijk Roelandt ontworpen gebouwen, zoals het oude Casino van Gent, het oude Justitiepaleis en de Opera, al bezweek ze daar toch eventjes aan de overdaad.
Na de originele Duitse tekst volgt een vertaling door de redactie.

Den Beguinenhof verlassend, wandelten wir langs der Coupure, der Hauptpromenade der schönen Welt, zum Kasino. Nachdem wir seinen an anmutigen Theilen reichen Garten durchstreift, seine Statuen und das Denkmal [Charles Van] Hulthem’s, des ehemaligen Präsidenten der Société de botanique et d’agriculture betrachtet [hatten], sahen wir das Lokal selbst. Der groβe Saal, welcher fast den ganzen ersten Stock einnimmt, dient zu Konzerten und Blumenausstellungen. Er soll besonders während einer solchen Ausstellung im Winter einen prachtvollen Anblick darbieten. Gent ist durch die Liebe und Pflege, welche man dort den Blumen schenkt, berühmt, und hat sich unter den flandrischen Städten mit Recht den schönen Beinamen reine des fleurs erworben. Ein französischer Improvisator, welcher vor einigen Jahren Gent besuchte, weihte ihr die folgenden Verse:

Cité de Charles Quint, cité de nobles cœurs,
Ah qu’il doit être doux de t’avoir pour patrie,
Tuf ais fleurir les arts, les talens, l’industrie,
Et ton front est couvert de lauriers et de fleurs.

Die eigentlichen Blumenhändler [gemeint sind Blumenverkäufer, red.] abgerechnet, deren Zahl sehr bedeutend ist, hat Gent 62 größere Blumenhändler und etwa 415 Treibhäuser, durch welche jährlich ungefähr anderthalb Millionen Francs in Umlauf gesetzt werden. Nicht nur nach Holland und Deutschland, sondern selbst nach Italien und Frankreich, ja in die entferntesten Gegenden Rußlands sendet Gent seine [sic] Blumen. Das Erdgeschoß des Kasinogebäudes nehmen zwei Gesellschaftssäle, eine Bibliothek von botanischen Werken, Lese- und Billardzimmer, Restauration, Kaffeehaus u[ndsoweiter] ein. Hinter dem Gebäude zieht sich ein weites Amphitheater im Halbkreis umher, welches für die Sommerkonzerte dient und 5000 Personen fassen kann.

Nicht weniger prächtig wie das Kasino, ist auch das Theater [Opera] und der neue Justizpalast [Oud Gerechtsgebouw], in demselben, besonders die Salle des pas-perdus, wo die Advokaten mit ihren Klienten umherwandeln, und aus welchen Thüren zu allen Gerichtssälen führen, die sie im Kreis umgeben. Dieses Gebäude gefiel mir noch besser, als die vorhergenannten; alle drei sind von [Lodewijk] Roelandt. Es ist großartig, einfach und imposant.

Das Theater ist prachtvoll, besonders die Konzert- und Ballsäle. Als die Königin Victoria [von Großbrittannien] Gent besuchte, soll es einen wahrhaft zauberlichen Anblick dargeboten haben. Die Blumenkönigin hatte für die britische Königin ihre reichsten Schätze entfaltet, die Vorhalle war von unten bis oben eine blühende Wand. Von der untersten Treppenstufe bis zu der königlichen Loge zog sich eine duftende Hecke der herrlichsten Gewächse, vor welcher eine doppelte Reihe der schönsten und elegantesten Damen von Gent im höchsten Schmuck das reizendste Spalier bildete, durch welches je eine Monarchin gezogen ist. In den Sälen konnte ich es indessen nicht lange aushalten, sie wurden mir durch ihre Anhäufung von Pracht langweilig. Marmor, Malereien, Vergoldungen, Skulptur, Kristalle, Stoffe u[ndsoweiter] sind darin auf eine Weise verschwendet, daß die Augen müde und geblendet sich schließen.

Nederlandse vertaling:

Naar het Casino, de Opera en de Salle des pas perdus

Nadat we het begijnhof verlieten, wandelden we langs de Coupure, de belangrijkste en mooiste boulevard, naar het casino. Nadat we door de tuin struinden, rijk aan bevallige hoekjes, en we de beelden en het monument gezien hadden van Charles van Hulthem, de vroegere voorzitter van de Société de botanique et d’agriculture, betraden we het lokaal zelf.
De grote zaal, die bijna de hele eerste verdieping beslaat, wordt gebruikt voor concerten en bloemententoonstellingen. Vooral bij zo’n expo in de winter biedt de zaal een prachtig gezicht. Gent is beroemd om de liefde en zorg voor bloemen en heeft zich bij de Vlaamse steden de rechtmatige bijnaam reine des fleurs verworven. Een Franse improvisator [bedoeld is…, zie het Lexicon] die Gent enkele jaren geleden bezocht, wijdde er volgende verzen aan:

Cité de Charles Quint, cité de nobles cœurs,
Ah qu’il doit être doux de t’avoir pour patrie,
Tuf ais fleurir les arts, les talens, l’industrie,
Et ton front est couvert de lauriers et de fleurs.

Zonder de echte bloemenverkopers gerekend, ook al een betekenisvol aantal, beschikt Gent over 62 grotere bloemenhandelaars en zo’n 415 kweekkassen, die per jaar ongeveer anderhalf miljoen frank omzetten. Niet enkel naar Holland en Duitsland, maar zelfs naar Italië en Frankrijk, ja zelfs naar de verafgelegen streken van Rusland exporteert Gent zijn bloemen. Het gelijkvloers van het Casinogebouw omvat twee gezelschapszalen, een bibliotheek met boeken over planten, lees- en biljartzaal, restaurant, koffiehuis enzovoort. Achter het gebouw ligt een groot halfrond amfitheater, dat voor de zomerconcerten gebruikt wordt en plaats biedt aan 5000 personen.

Niet minder prachtig dan het Casino zijn de opera en het nieuwe justitiepaleis [bedoeld is het Oud Gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein], vooral de salle des pas-perdus waarin de advokaten met hun cliënten rondwandelen en waarvandaan de deuren naar alle rechtszalen leiden die er in een kring omheen liggen. Dit gebouw beviel me nog beter dan de eerstgenoemde; alle drie zijn ze [ontworpen] door [Lodewijk] Roelandt. Het gerechtsgebouw is geweldig, sober én imposant.

Het Theater [=de Opera] is prachtig, vooral de concert- en balzalen. Toen koningin Victoria Gent bezocht, moet het een betoverend gezicht geweest zijn. De bloemenkoningin [bedoeld is de Stad Gent] had voor de Britse koningin haar mooiste schatten uitgestald, de voorhal was van onder tot boven één bloeiende wand. Van de onderste traptrede tot in de koninklijke loge was een geurende haag van de heerlijkste gewassen opgetrokken, waarvoor een dubbele rij met de mooiste meisjes en elegantste Gentse dames, rijk uitgedost, de meest prikkelende erehaag vormde waarlangs ooit een vrouwelijke monarch voorbijkwam. Ik kon het intussen in die zalen niet zo lang uithouden, ze verveelden me door hun opeenstapeling van pracht. Marmer, schilderijen, verguldsels, standbeelden, kristal, materialen allerhande zijn daar in zo hoge mate verkwist dat ik er mijn ogen moe en verblind moest sluiten.

Vind dit boek in de bibliotheek Gent

Interne links

[Auteurs] Von Ploennies, Luise