Men hore [Anseele] in zijn eigen taal, zijn Gents dialect, de zo soepele, kernachtige spraak, ruig en ruw, zo geestig ondeugend en slecht gemanierd, een beetje canaljeus zelfs

Paul Kenis (1930)

’T ZAL WEL GAEN

Terug naar index

’t Zal wel gaen

In 1856 was de Duitse auteur Hoffmann von Fallersleben in Gent. Te gast bij De Tael is Gansch het Volk, las hij er dit (door hem in het Nederlands geschreven) gedicht voor.

’t Zal Wel Gaen !

Wel op! zoo laet ons streven,
en worstelen vroeg en laet.
de nacht zal ons begeven,
ons straelt de dageraed.
Wat zullen wy nog schroomen?
wy houden trouwelyk stand:
een dageraed zal komen
voor ’t vlaemsche vaderland.

In onze herten bloeit
de heilige moedertael;
zy is nog niet geboeid
door Fransquillon en Wael.
Wy zyn gereed te geven
voor haer ons goed en bloed:
wel op ! zoo laet ons streven
voor haer met kracht en moed!

Zoo laet ons zyn dezelven
die wy eens zijn geweest!
dan zal men niet bedelven
den ouden vlaemschen geest.
De toekomst gaet ons open
vol zegen bly en schoon;
wel groot is al ons hopen,
toch grooter is de loon.

Heut und Immer!

HOFFMANN VON FALLERSLEBEN

Gent, den 29 Mei 1856

Interne links

[Auteurs] Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich