En is het niet aan het oude ras van trotse burgers, aan de verbeten, bijna religieuze arbeidslust (...), dat de stad die morele, intellectuele en fysieke kracht dankt.

Giuseppe Ungaretti (1933)

MARIA-BEELD IN OUDE STRATEN; OUDE STRATEN

Terug naar index

Maria-beeld in oude straten; Oude straten

Maria-beeld in oude straten

Gij kunt niet los zijn van misdeelden
en armen, die hun schaamte en nood
ternederleggen in uw schoot,
bediedenis van heil’ge weelde.

Gij zijt het einde en het beginnen,
van smart en vreugd en aâem meteen,
voor wie de lach door zijn geween,
verborgen spreekt van duur beminnen.

Uw wezen gloort en is doorhuiverd,
van God’s aan ’t kruis omhelsde pijn,
barmhart’ge Vrouw, Maria-rein,
die liefd’rijk alle driften zuivert.

--------------------------------------------------------------------------------
Oude straten

Maria-rein, in oude straat verlaten,
die van elkeen de diepste krachten kent,
en over ’t lot der desolaten,
uw moeder-blikken zendt!

Het vlasblond kindje Jezus in uw armen,
als een ex-voto duurbaar aangeboôn;
Maria goed en vol erbarmen,
die zegent elke woon!

’t Blauw-zijden kleed, in strak-gestreken vouwen,
als wijdingsvolle en uitverkoren gâ,
omsluit U, vlekloos Lieve-Vrouwe,
Maria, vol genâ.

Ter hoogte van uw liefde, onaardsch verheven,
Maria, troosteres gebenedijd,
glanst Gij, van innigeheid omweven,
omgeurd van heiligheid.

--------------------------------------------------------------------------------

© Familie Herckenrath, 2006

Interne links

[Auteurs] Herckenrath, Adolf