kleine, niet te bedaren bruid met onder / je bed nog al je minnaars van vroeger / morsig feestvarken (...) / geschept uit de placenta van Leie en Schelde

Roel Richelieu van Londersele (2003)

KADEN

Terug naar index

Kaden

Gevels, door de wisselende tijden
en seizoenen grauw vervaald,
die naar verten hunkren allerzijde,
waar de stroom van zee verhaalt!

’t Wapenschild der gilden op kanteelen,
ongeschonden straalt in ’t licht,
als een dans van sierlijk lijnen-spelen
en gesmijdig evenwicht!

Steenen, waar de vensters van verlangen,
… als de wachters op het strand …
uitzien op de kaden, of na lange
reis de boot aan wal weer landt!

Tijd van rijke en toomlooze tochten,
over zeeën naar den Oost,
toen de zeelui storm en wind bevochten,
voor het thuisgebleven kroost!

--------------------------------------------------------------------------------

© Familie Herckenrath, 2006

Interne links

[Auteurs] Herckenrath, Adolf