Uw Kapitool, helaas! eene onvoltooide kroon, / Uw Belfroot, met den draak der kruisvaart overkronkeld, / En Bavo’s tempel, als zijn kunstjuweelen schoon.

Prudens van Duyse (1859)

GODDELIJKE MOEDER GENT

Terug naar index

Goddelijke moeder Gent

De 17de-eeuwse Nederlandse dichter Daniel Heinsius verbleef als kind in Gent en koesterde zijn band met de stad gedurende zijn hele leven. In zijn grote Latijnse leerdicht De contemptu mortis verwijst hij onomwonden naar de geboorteplaats van Keizer Karel en plaatst hij zijn liefde voor Gent in de context van de Dertigjarige Oorlog.
De Gentse passage vertoont ook stijlinvloeden van Vergilius’
Aeneis en Ovidius’ Metamorphosen.
Na de Nederlandse vertaling van Jan Bloemendal volgt de originele tekst in het Latijn.

Goddelijke moeder Gent, wieg van de grote keizer,
ik zou in plaats van een leven op een vreemde kust
liever op mijn oude dag tussen de nimfen van mijn vaderstad
het wapengekletter, de ellende van de droeve oorlog en de zee
die wit schuimend om de woeste duinen van Katwijk spoelt, vergeten,
of dichtbij de Leie of waar de Schelde, de vader van de rivieren
en de strakke Lieve, prachtig met drie waterstromen tegelijk
de schitterende volkrijke stad binnenstromen.

Originele tekst in het Latijn, uit: Danielis heinsii de contemptu mortis lib. III:

Nec mihi, Diva parens, magni incunabula Ganda
Caesaris, optarim peregrino in littore vitam,
Quam patrias inter senior dediscere Nymphas
Armorum strepitum moestique incommoda belli,
Et circumfusum spumis candentibus aequor
Cattorum scopulos, aut Lizae proximus, aut qua
Fluviorum Scaldis genitor torvusque videri
Livia sublimem ingreditur pulcherrimus urbem,
Et treis in medio populorum illabitur undas.

Vind dit boek in de bibliotheek Gent

Interne links

[Auteurs] Heinsius, Daniel