een plein in de stad waar de liefde je loutert, / een liefde die geen blad voor de mond neemt, / een mond die zich aanbiedt, een kus op de Kouter.

Lut de Block (2002)

GENDSCH LIEDEKEN

Terug naar index

Gendsch liedeken

Zoo gedicht, hermaekt en gezongen op het banket der Maetschappij de Eendragt (La Concorde) te Gend, op den 6e February 1826.
In het bywezen van den Hoog Edelen groot Achtbaren Heer Staets-Raed J. Van Crombrugghe, Burgemeester dezer stad Gend.
Stemme: Rendez-nous nos Apôtres de bois.

Laet ons altyd vroyelyk zyn,
Laet ons eendragtig leven,
Laet ons volgens een oud refereyn,
Voor Koning en Vaderland sneven;
Laet ons volgens het behoort,
Ware Nederlanders blyven,
En weynig aen die volken gestoord,
Die in hunn ‘kamers kyven.

Wat geeft ons slinken of regten kant,
En ’t roepen la cloture! En waer het Vaderland gaet op ’t zand
En kan ’t voor zeker niet dure,
Reiffenberg heeft dit zoo wel gevat
En in koddige verzen geschreven,
D’eene wilt dit, en d’ander wilt dat.
Is dat geen droevig leven?

Laet ons voor ons Vaderland zyn,
En laet ons moedertael bloeyen,
En aengekleefd aen den Souvereyn.
En ons meê geen nesten bemoeyen
Wordt ‘er somtyds gepraet in stad,
’T zy van ’t slagten ’t zy van ’t malen,
In andere landen is ’t ook al wat,
En daer moeten ze toch ook betalen.

Was ’t onder de Fransche geen droef spel,
Meê die verdomde ratten,
Die in de winkels, in kelders of wel,
Ook in ons herbergen zaten,
’t Was voor ne mensch g’heel ongezond
Men kost het niet meer verdragen
Staekte eene pruyme in uwe mond
Poef! een persees-verbal op uw mage.

En als-ge de zaeke wel naergaet,
En da-ge-ze wilt doorgronden,
In ons land den gerusten Staet,
Die ievers wordt gevonden,
En hier is ook ’t geweten vry,
Onder den stam van Orangnien,
Zyn wy bevryd van dwingelandy
Peynst op Duc d’Albe en op Spagnien

De fabrieken en ’t mekaniek,
En konnen ook niet klagen,
De levaert en het politiek,
Verbeteren alle dagen,
’T Zondags op hulder beste gekleed
Gaenze langst hoeken en kanten zwieren,
En wie weet hoe dat toens scheedt…..
Dat goedje en kan niet mankieren.

Op de gezondheid der maatschappij
en Concordissimo Viro!
Die der Bataven en Belgen daer by
De Natie is vereenigd, bravo!
Laet ons wel en voor altyd,
Eenparig te zamen leven,
Onder Willem zyn Majesteyt
Die ons ’t geluk tracht te geven.

ANGELUS ADELOF, rym-dichter,
In het Landeken van Herodus,
By den Briele, te Gent.

Vind dit boek in de bibliotheek Gent

Interne links

[Auteurs] Adelhof, Angelus