Terug van Gent, dood moe, schor en op. (...) Ik ben al die dagen in een roes geweest (...) Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot 's nachts laat.

Multatuli (1867)

GEBED VOOR SINTE-VEERLE; SINTE-VEERLEPLEIN

Terug naar index

Gebed voor Sinte-Veerle; Sinte-Veerleplein

Gebed voor Sinte Veerle

Barmhartig-goede Sinte Veerle, oud
geheiligd beeld dat rustig in het teeken
der goedheid staat en in uw handen houdt
den zegen die den storm ter zee doet breken;

En over stroomen, beken, kreken waakt,
maak dat de visch hier veilig aan mag landen,
de markt van intig volk en schreeuwen kraakt,
en nooit het bed der waatren zich verstranden

Waak over ons, wij willen lijdzaam boeten,
en onze fouten zuivren in den vloed,
maar maak, waar w’onze netten werpen moeten,
dat over ons geen storm of onheil woedt.

Gezegend zijt ge, goede Sinte Veerle,
die met uw blikken ons te spijzen weet
waar onze wil verzwakt, en als een peerle
voor ons den zuiverlijksten rijkdom heet.

--------------------------------------------------------------------------------

Sinte-Veerleplein

De schoonheid van de huizen zich ontvouwt,
bij ’t wiss’lend spel van kransen, lijn en bogen.
De streeling van het licht op steen en hout,
komt nog de tinten van ’t glazuur verhoogen.

De deuren, ramen zitten vast-gehaakt,
met hengsels als voor guldenboek gesneden.
De âem des tijds heeft alles zacht gemaakt,
een perkament gelijk uit ’t grijs verleden.

De daken kleevrig aan elkaar gekneld,
fluweelig tusschen kapiteelen zijgen.
De gevelschilden, zwart op gouden veld,
boven getaande groene ruitjes neigen.

Gelijk een snoer van edelsteen en peerlen,
door liefde-vol gezoende hand bewaard,
dees huizenrei waarover Sinte Veerle,
met al de goedheid van haar blikken staart.

--------------------------------------------------------------------------------

© Familie Herckenrath, 2006

Interne links

[Auteurs] Herckenrath, Adolf