Gent in biografie over Brusselmans (60 jaar)

In de pas verschenen biografie Majoor van het menselijk leed van Rick Honings, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden, worden zowel in zijn (semi)autobiografische als in zijn romans “waarin de verbeelding zegeviert” diverse Gentse thema’s en locaties belicht.

De Vlaamse schrijver en mediafiguur Herman Brusselmans werd geboren op 9 oktober 1957 in Hamme. Van 1975 tot 1980 studeerde hij aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent (nu: UGent). Brusselmans’ studententijd in de Blandijnberg en de Overpoortstraat kreeg in de biografie ruim aandacht door middel van de roman Prachtige ogen (1984).

Ook zijn relaties met vrouwen en Gentse woonomgevingen – Brusselmans woonde vanaf juli 1986 in Gent – komen in beeld: in de bespreking van de romans Dagboek van een vermoeide egoïst (1989), De kus in de nacht (2002) en Hij schreef te weinig boeken (2017), waarin respectievelijk de vriendinnen Gerda alias Gloria, Tania alias Phoebe, en Lena opduiken, en de locaties Sint-Kwintensberg in de eerstgenoemde roman en Oudburg in beide laatste boeken.

Het voormalige muziek- en rockcafé Caruso (de Paganini in Brusselmans’ oeuvre) is in de biografie een glansrol toebedeeld door de bespreking van de Ex-romans: Ex-schrijver (1991), Ex-minnaar (1993) en Ex-drummer (1994). De satire, dikwijls in de vorm van scheldproza, en het geweld in zijn romans nemen toe met de Gentse hoofdpersonages Guggenheimer en Brillekas, respectievelijk in de romans De terugkeer van Bonanza (1995) en Pitface (2001).

Nog andere thema’s in een Gentse context komen aan bod in de biografie: humor in de literaire thriller Zeik (2014) en Brusselmans’ standpunt in een interview over het Gentse circulatieplan (ingevoerd sinds april 2017).
In de biografie wordt ook gemeld dat na een auteursenquête door het Centrum voor Leesonderzoek van de Universiteit Gent in 2013 Herman Brusselmans de bekendste auteur in Vlaanderen was.

Meer info over Herman Brusselmans en Gent, zie het lemma over hem op deze website:
www.literairgent.be/lexicon/auteurs/brusselmans-herman/

Ter gelegenheid van zijn verjaardag zijn er tot eind oktober 2017 ook tentoonstellingen in:
de Openbare Bibliotheek Harelbeke, zie tentoonstelling-herman-brusselmans
en in Bibliotheek De Krook (in Agora/ Literair Gent), Miriam Makebaplein 1: www.gent.be/bibliotheek

Klik hieronder voor een volledig overzicht van de “literaire alumni”-voordrachten:
ugent.be/educatief-aanbod

Voor het verband tussen de UGent en het Gentse literaire leven vindt u uitvoerige info op de website Literair Gent: overzichten/de-universiteit-gent-en-het-literaire-leven-in-de-stad/

Voor het volledige programma en locaties van het stadsfestival Iedereen UGent!:
agenda/200jaarugent_stadsfestival

Vanaf 6 oktober 2017 is er ook een tentoonstelling over UGent en de stad in het STAM:
www.ugent.be/200/stam en verschijnt ook een boek naar aanleiding van 200 jaar Universiteit Gent: persberichten/uit-ivoren-200-jaar-universiteit