terug naar index
Sociaal Fonds "Gaston Martens"

(1955 - 1956) 

In het najaar van 1955 door de Vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen (V.O.L.) gesticht Fonds, genoemd naar de medestichter, erevoorzitter van de vereniging, en bedoeld ter ondersteuning van de letterkunde en het toneel in Oost-Vlaanderen. Belangrijke literaire manifestaties van de V.O.L. werden ermee gefinancierd, bv. het organiseren van literaire beurzen en forums, het publiceren van twee jaarboeken van de V.O.L., het ondersteunen van toneelcreaties e.d.
Het Fonds werd gespijsd met giften van steunende leden en van particuliere instanties (auteursverenigingen, uitgeverijen, bedrijven e.d.). Voor de periode na 1956 werd geen informatie meer gevonden over dit Fonds. 

[Frans Heymans]

Over het Sociaal Fonds “Gaston Martens”: