terug naar index
De Vlaamsche kinderbibliotheek (1930)

(ca. 1930) 

In de jaren 1930 verschenen reeks verhaaltjes voor kinderen, uitgegeven door De Leie-stroom, gebroeders Welles, Goedingen 20 te Afsnee. De afleveringen (32 bladzijden elk) verschenen wekelijks. Voor zover kon worden nagegaan werden ze alle geschreven door Pierre van de Moortel (zie aldaar). 

[Frans Heymans]