terug naar index
Bouwen : kultureel en wetenschappelijk tijdschrift

(1945) 

Literair tijdschrift, in 1945 gesticht door Lucien Fruru, de latere vakbondsleider van de Christelijke Textielcentrale.
De eerste drie afleveringen verschenen in Gent; aflevering 4 van de eerste jaargang werd reeds in Mechelen gepubliceerd, met de mededeling “Mede Bouwen”. De titel van het (dan Mechelse) tijdschrift werd Orvalo : organisme voor algemeene ontwikkeling. Genoemde mededeling bleef behouden tot en met afl. 6 van de eerste Orvalo-jaargang. 
In zijn kort Gents bestaan bracht Bouwen voornamelijk poëzie en kritische bijdragen over literatuur maar ook enkele artikelen over o.m. muziek, film en opvoedkunde.
Het tijdschrift wilde uitgaan van de stelregel dat kunst “de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie” is; het noemde zich rooms-katholiek, de dogma’s van de kerk volgend, maar daarbuiten wel opterend voor een persoonlijk oordeel. Vier principes stelde het voorop: individualisme, katholicisme, Belgisch nationalisme en democratie.   

Van het beperkt aantal medewerkers hebben alleen de namen van Roger Thienpont (ps. van Paul Berkenman) en in mindere mate Willy Biliet (ps. van Willy Arnoud) nog enige weerklank gehad.  

[Frans Heymans]

Over Bouwen: