terug naar index
Z’hên d’er een handje van!

Deze revuetekst werd in 1905 opgevoerd in het Nieuwe Circus.

                        I 

Al die zich aan ’t kommeeren wil begeven
’t Zij oud of jong, ’t zij meiske, vrêw of man
Moe zekers in ons stad eens komen leven,
Want g’loof mij vrij, z’ hên d’r hier een handje van
Kom d’hier soms deur een straate te passeeren
Al hên z’u nooit gezien, ge zijt “uil zot of zat”
“G’hebt ’t zitten in u mêwe” of “ge laat u wijf creveeren”
Ze weten altijd wat in onze Gentsche stad (ter) 

                        II 

Bij zomertijd, zit ieder aan zijn deure
Om goed te zien wie dat er al passeerd
T’er n’es geen éénen, ’t zij rijk of arme leure
Of zijne staat die wordt g’examineerd!
Hij es “te dunne”, “te lang”, ofwel “te mager”
Hij es “te dik”, “te smal”, ofwel “te plat”
Den dienen daar, dat es “nen hoorendrager”
Zoo weten z’altijd wat in onze Gentsche stad (ter) 

                        III 

Zien zij en meiske en beetje schoon van kleere
Rap hên z’ het vast: “Tes zekers op de plak”
Of, “z’hee te doen al meê n’en êwwen heere”
“Zie wat pretentie” meê heure “pal’tot sac”
Gaat er ne mensch wat dikkels naar de kerk
“Hij zit standvastig in ’t wijwatervat”
“Tes veur den “heunninck” en “niet te moeten werken”
Zoo weten z’altijd wat in onze Gentsche stad (ter) 

                        IV 

Hedd’ aan u lijf, toevallig nieuwe kleeren
“Heê ’t jij zoo vet, waar heê ’t jij da ni g’haald?
“Zie d’hem daar gaan, wat gladde, wat glisheere”
“Beter had hij zijn schilden eerst betaald”
Hedde geen werk, ze komen u beklagen
Doede goe voort, g’zijt “iedereen te plat”
En zoo’n keune z’ van malkander niets verdragen
Ze weten altijd wat, in onze Gentsche stad (ter) 

                        V 

K’ kan hilder hier nog veel exempels geven
Want onze stad, die es zoo vurt als st….
In het kommeeren, die zijn z’hier g’heel bedreven
Dat es gekend, tien uren in het rond
Maak ‘k scheê d’er uit, want ‘k zoe’t te verre drijven
Elkeen in Gent, klapt geere achter t’gat
Bij het “chic” volk, ‘lijk bij de poortjeswijven
Ze weten altijd wat in onze gensche stad (ter)

Uit:

Jules Antheunis: Gent = jubilé (1905), p. 17Vind dit boek in de bibliotheek Gent