terug naar index
Triumphe van die Gheboorte van Keyser Carolus [fragment]

Uitvoerige beschrijving van de feestelijkheden in februari 1500, naar aanleiding van de geboorte van de latere keizer Karel, in het Gentse prinsenhof. Fragment uit de ballade van 20 strofen.

(...)
De stad was vol vreuchden in alder manieren
Men sach de straten behanghen, de husen versieren,
Men toochder figuren, veel jongher jeuchden,
De straten laghen vol groote vieren.
Tortsen noch was en mocht men ons niet ontdieren,
Maer 't wiert al verberrent in dusentich vreuchden.
Staende spelen ende batementen vol deuchden
Waeren daer gespeeld tot 's drux verseeren*:
Een goet ondersaet sal altijt zynen oversten eeren.
(...)

* Staende spelen... = Ernstige spelen en vrolijke stukken / werden daar gespeeld ter verlichting van de neerslachtigheid.

Uit:

Lieven Bautken: Triumphe van die Gheboorte van Keyser Carolus, in: Philip Blommaert: De Nederduytsche schryvers van Gent (1861), p. 47-48Vind dit boek in de bibliotheek Gent