terug naar index
Manchesterstraat

DE KOLONEL  Ik vind dat die jonge gasten en wijven tegenwoordig een heel groot gedacht hebben van hun eigen.
Ze hebben ’t allemaal gelekt, gelepeld en geschoteld gekregen en ze peinzen allemaal dat de wereld zó in mekaar zit.
Alle waarden en principes overboord.
Twintig jaar en dat peinst dat dat weet hoe ’t leven in mekaar zit.
Laat mij niet lachen!
TANIA  Zo heel den tijd botsen tegen mij.
Ik kan gedomme mijn gat niet draaien of keren, of ge staat daar.
Botsen tegen mij. Zo wrijven met uw mouw tegen mijn armen.
Ook bij Lieske en Veronique.
Heel de bende spreekt er al over:
“De plakker is daar.”
Ga ‘k naar toilet. Ge zijt er toevallig ook.
Tegen Lieske hebt ge vuile praat staan fezelen.
Overal haar achtervolgen.
Ze heeft u wel twintig stampen gegeven. Al geen avance.
Zoudt ge op haar kunnen kruipen -
DE KOLONEL  Juffrouw -
TANIA  Meneer, als ge u nog nekeer staat af te trekken achter een boom – niet dat het mij geneert dat ‘k dat hoor – maar zorg er tenminste voor dat ik en mijn vriendinnen u niet zien.
DE KOLONEL  Juffrouw, pakt uw kleren en weg.
TANIA  Ik ga nekeer een schaar bijhebben op nekeer en uw lelijke onderbroek doorknippen.
Ge gaat in uw bloot gat mogen lopen.
DE KOLONEL  Niet beginnen diskuteren.
TANIA  Blijf van mij.
DE KOLONEL  Kom! Mars!
TANIA  Als er één ding is waar ‘k ne gloeienden maar dan ook absoluut ne gloeienden hekel aan heb, is als mensen mij beginnen commanderen.
DE KOLONEL  Juffrouw, weg.
TANIA  Misschien dat dat pakt bij die jonge mannekes in dat leger van u, maar bij mij heeft dat ’t tegenovergesteld effect.
Ze moeten maar zo beginnen en ik blokkeer.
Vies baaske.
DE KOLONEL  Op ’t gemak, BAKKERIJ CARLOS.
TANIA  Wat?!
DE KOLONEL  MANCHESTERSTRAAT 83. DESCHUYTER IRMA, HUISVROUW, GEBOREN IN WAARSCHOOT. CARLOS VAN SCHOONHOVEN, ZOON VAN AIMè VAN SCHOONHOVEN, VIJF JAAR EFFECTIEF VOOR DIEFSTAL.
Dat is één telefoontje voor mij en ik weet wat ‘k wil.
TANIA  Wat permitteert gij u eigenlijk?
DE KOLONEL  Veel valt er natuurlijk niet te weten.
TANIA  Varken!
DE KOLONEL  Dat laatste heb ‘k niet gehoord.
Ge moet beter uw vijanden kiezen, juffrouw. Dat is één.
En eerlijk gezegd denk ik dat meneer Van Outryve een wat te groot kaliber is voor de dochter van nen bakker en de kleindochter van ne crimineel.
TANIA  Ik hoop dat ge met uw vette pens door uw krukse zakt en dat ge uw poten breekt.
DE KOLONEL  We zullen daar maar niet naar luisteren, zeker? Schoon smoelke.
TANIA  Vuilen obsésé.

Uit:
Arne Sierens : Juffrouw Tania (1994), in : Sierens en co (2000), p. 74-76


Vind dit boek in de bibliotheek Gent