terug naar index
Kirremesse van Vinderheyte

Oude Gentsche liedjes.

Kirremesse van Vinderheyte.

 REFREIN.

Al byeen!... al byeen!...
Me profiteren van de kansen,
’t Leven vergaet gelyk ‘ne rook.
Waerom en zoème wy niet dansen,
De keunink David dansteg’ ook.
Naer Vinderheyte! daar es ’t goed
Voor jongens van het echte bloed.

 KOEPLETTEN,

  1.

Och! laet de menschen preêken,.
Wel! ieder zynen stel…
Al es ’t nê dan ze preken
Van stokken in ons wiel…
Me lachen meê da’ razen,
Me zyn wy da’ gewend…
Ze worden toch geen bazen,
Zoo lang ons Gent es Gent.
Al byeen! Al byeen! Me profiteren van de kansen, enz.

  2.

O Vrienden van de lolle
Zegt my ’n keer waervan
Den bas en de viole
Zyn in den heilgen ban.
Da vind ik zotte werken,
‘k Sta stom gelyk ’n en beir…
Want binnen in de kerken
Es ’t altyd grand Concert.
Al byeen! Al byeen! Me profiteren van de kansen, enz.

  3.

O meiskens, aên ze preêken
Ze dreegen u zoo fel.
Ze zoûn u durven steken
In ’t diepste van de hel.
Maer moest dat eens gebeuren
We komen ook langs daer…
Ge moet daerom niet treuren,
We zyn toch bij malkaèr.
Al byeen! Al byeen! Me profiteren van de kansen, enz.

  4.

Zoo dansen, drinken, eten…
Aês alles es goêdkoop,
Wie zoedt er beter weten
In onzen levensloop?
Ja meiskens, volle kannen!
We zyn wy noot nie’ moê.
Daerom, ô Gentsche mannen!
Naer Vinderheyte toe!...
Al byeen! Al byeen! Me profiteren van de kansen, enz.

Gent, in de Meimaend, 1858.

Uit:
[Anoniem]: Kirremesse van Vinderheyte, in: Gentsch Museum, jrg. 59 (1898), 2 jan. [zonder paginering]