terug naar index
Gent

Stad geboren aan den stroom!
Haven in dit land van regen,
waar de nachten als in droom,
aan de dagen zijn genegen!

Huizen, streng langs straat en laan,
of langs stroomen en kanalen,
waar de harten onvoldaan,
van hun liefde en leed verhalen!

Pleinen tegenover kerk,
onder ruiteloozen hemel,
waar ’t gekantwerkt beeldhouwwerk,
schittert van het lichtgewemel!

Torens, met hun dankgebed,
op de wieken hunner zangen,
zeegnend in elk hart gezet,
loutering van vree-verlangen! 

--------------------------------------------------------------------------------

© Familie Herckenrath, 2006

Uit:

Adolf Herckenrath: Gentsche kanteelen en relikwieën (1947), z.p.