terug naar index
Gedicht op d'hedendaegsche mode

Dit gedicht neemt de"Fransdolheid” bij de Gentse adel op de korrel. Het dateert van ca. 1750 en werd voor het eerst gedrukt in 1779.

Courage Perukiers, ik heb wat nieuws vernomen,
Friseert maer lustig aen, de Belle-Poul' is komen,
S'is uyter maeten schoon en naer de nieuwe geest,
Courage Perukiers, doet nu op uwen oest:
De Bonnet la Coq naer d'aldernieuwste mode
En menig schoen' Coffuer is van Parys ontboden;
Courage Perukiers, sy syn al g'arriveert,
T'is weerd dat gy alsnu naer mod'en en swier friseert.
De mod' la Sultan! de mode l'Espérance,
A la bonne Nouvell', la Merveill' de France en zo voort

 

Uit:

[Anoniem]: Gedicht op d'hedendaegsche mode, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1948), nieuwe reeks, dl. 3, afd. 2, p. 171Vind dit boek in de bibliotheek Gent