terug naar index
Belfort

Klankenregen over pleinen,
als een zegen uitgestrooid;
klanken die vlug opfonteinen
naar den hemel, breed ontplooid!

Liederen als van zon doordropen,
die zacht trillen in de lucht,
of als dauw’ge droppels open-
sparklen in verkropte zacht!

Deunen die zich laten glijden,
als een spel van dolle pret,
of de wijding voorbereiden
tot een dank-gevuld gebed!

Zangen, als van fluister-lippen,
uit een liefdes-reeden mond,
en op lucht’ge voetjes trippen,
in een kristallijn verbond!

--------------------------------------------------------------------------------

© Familie Herckenrath, 2006

Uit:

Adolf Herckenrath: Gentsche kanteelen en relikwieën (1947), z.p.