terug naar index
Anregung zur flämischen Bewegung

De Duitse dichteres Luise von Ploennies reisde in augustus 1844 door Vlaanderen. Zij verbleef gedurende vier weken in Gent. Hoe en waarom ze haar reis ondernam, vernemen we hier.
Na de originele tekst volgt een Nederlandse vertaling door de redactie.

 

 

In Köln trafen wir mit unserm Reisebegleiter J.W. Wolf zusammen, und nach kurzem Aufenthalt trug uns die Eisenbahn direkt nach Gent. Es zog mich besonders zu dieser Stadt, weil von dort die erste Anregung zur flämischen Bewegung ausgegangen war. Durch Korrespondenz, wie durch Seine Vaderlandsche poezy hatte ich Prudens van Duyse als warmen Anhänger der neuen flämischen Literatur kennen lernen, und ich freute mich, sowohl ihn als den ausgezeichneten Willems, Blommaert, Rens und Ledeganck zu sehen. Wir kamen ziemlich spät am Abend in Gent an, und ich stieg mit meiner Tochter Marie, die mich begleitete, im Hotel Courtray ab, welches man mir als vorzüglich empfohlen hatte.

 

Nederlandse vertaling:

Aanzet tot de Vlaamse Beweging

In Keulen ontmoetten we onze reisleider J.W. Wolf; na een kort oponthoud reden we per spoor direct naar Gent. Deze stad trok mij vooral aan omdat daar de eerste aanzetten van de Vlaamse Beweging ontstaan waren. Ik had Prudens van Duyse, zowel door briefwisseling als door zijn Vaderlandsche poëzij leren kennen als een grote liefhebber van de Vlaamse literatuur. En ik verheugde er mij op zowel hem als de voortreffelijke [Jan Frans] Willems, [Philip(pe) Marie] Blommaert, [Frans] Rens en [Karel Lodewijk] Ledeganck te zien. We arriveerden ’s avonds tamelijk laat in Gent en ik nam met mijn dochter Marie die me vergezelde, mijn intrek in hotel Courtray, dat men mij als een uitstekend hotel had aanbevolen.

Uit:

Luise von Ploennies: Reise-Erinnerungen aus Belgien (1845), p. 16Vind dit boek in de bibliotheek Gent